1. DADES INDENTIFICATIVES

En compliment del deure d’ informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002 d' 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades: empresa titular del domini web, és Animua, SA, amb domicili a aquests efectes a (08009) Barcelona, carrer Pau Claris, número 95, entresol 1a, amb CIF: A08520876. Inscrit al Registre Mercantil de Barcelona, al tom 41446, foli 114, full 45736, inscripció 78ª, correu electrònic de contacte: info@animua.com Telèfon de contacte: +34 934929394

2. PROTECCIÓ DE DADES

QUI ÉS EL RESPONSABLE DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Identitat:                         ANIMUA, S.A.- CIF: A-08520876

Adreça:               C/ Pau Claris 95, Entr. 1º 08009 Barcelona

Telèfon:                           933040655.

Correu electrònic:            info@hotelneri.com

PROPIETAT DE LA PÀGINA I CONTINGUT

Està visitant www.casaneri.es, titularitat d’ANIMUA, S.A. A través d’aquesta pàgina web podrà conèixer tots el relacionat amb l’establiment, la reserva d’apartaments i els serveis que s’ofereixen.

FINALITAT

D’ acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, a ANIMUA, S.A. tractem les dades personals que ens faciliten els clients i proveïdors per la correcta gestió del serveis sol·licitats, així com per la seva facturació.

DURADA DE LA CONSERVACIÓ DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir les obligacions legals.

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

La Base legal pel tractament de les dades dels nostres clients és el seu propi consentiment així com l’execució del contracte de prestació de serveis. Pel que fa als nostres proveïdors, la base legal d’aquest tractament és l’execució del contracte de prestació de serveis.

DESTINATARIS DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les dades personals no es comunicaran a tercer, llevat els casos en què hi hagi una obligació legal.

QUINS DRETS TÉ QUAN ENS FACILTA DADES DE CARÀCTER PERSONAL?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Animua, S.A. estem tractant dades personals que els afectin o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la supressió, quan, entre d’ altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats per les què van ser recollides.

En determinats casos, els interessats podran:

- Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas tant sols conservarem aquelles necessàries per a l´exercici o defensa de reclamacions.

- Per motius relacionats amb la seva situació particular, oposar- se al tractament de dades personals. Animua S.A. deixarà de tractar les dades personals, llevat per motius legítims, per a l´exercici o defensa de les reclamacions

D’ acord amb el dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable.

COM POT EXERCIR ELS SEUS DRETS?

Els interessats podran exercir els drets que els hi corresponguin mitjançant un escrit, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, dirigit a Animua, S.A., carrer Pau Claris número 95, entresol 1ª (08009) Barcelona.

Si considera que els seus drets no han sigut atesos degudament, té dret a presentar una reclamació davant l´Agència de Protecció de Dades.

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Animua S.A es titular de tots el drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves webs, així com dels elements continguts a la mateixa son titularitat d’ Animua, S.A. o dels seus llicenciats. Tots els drets reservats. En virtut del disposat als articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, resta expressament prohibida la reproducció, distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts, sense la autorització d’ Animua, S.A. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat intel·lectual i industrials titularitat d’Animua, S.A.

4. ENLLAÇOS

En el cas de que en www.casaneri.es es disposessin enllaços cap a altres llocs de la xarxa d’Internet, ANIMUA, S.A. no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas, ANIMUA, S.A. assumirà cap responsabilitat per continguts d’enllaços pertanyents a una pàgina web aliena.

5. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

ANIMUA, S.A. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol tipus que pugui ocasionar, a títol enunciatiu, errors i omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en el contingut, tot i haver adoptat les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

6. MODIFICACIONS I ACTUALIZACIONS

ANIMUA, S.A. es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la web, de la configuració, disponibilitat i presentació d’aquesta.

Product added to wishlist
Product added to compare.